Tuesday, 16 April, 2024

Taqlid Pada Mazhab Maliki Dalam Niat Puasa Ramadhan


Oleh:

Ahmad Thohir

Bagi para pengikut mazhab Syafi’i, mereka sering melihat keterangan tentang anjuran untuk bertaqlid pada Mazhab Maliki terkait niat puasa ramadhan yang cukup dilakukan satu kali pada awal bulan ramadhan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi andai pada bulan ramadhan tersebut terjadi kelupaan niat berpuasa pada malam hari. Sebab, menurut Mazhab Syafi’i puasa ramadhan harus diniati pada tiap malam pada bulan tersebut.

Terkait anjuran diatas, banyak sekali ulama’ dari kalangan syafi’iyyah yang memberi anjuran pada kita untuk melakukan taqlid diatas. Diantara mereka adalah Imam Al-Qolyubiy, dalam karyanya beliau menjelaskan:

وينْدب أَنْ ينوي أَوّل ليلة صوم شهْر رمضان أَوْ صوم رمضان كلّهُ لينفعَه تقليد الْإِمام مالك في يوم نسي النّيّة فيه مثلًا لأَنّها عِنْدَهُ تكفي لجمِيع الشّهْر ، وعنْدنا للّيلة الْأُولى فقطْ .

Dan dianjurkan untuk berniat pada malam pertama ramadlan, atau niat puasa bulan ramadlan seluruhnya agar dapat mengambil manfaat dari praktek taqlid pada Imam Malik pada hari yang lupa untuk berniat di dalamnya. -misalnya-. Sebab, menurut mazhab Malik, niat sebulan penuh dapat mencukupi untuk puasa satu bulan keseluruhannya. Sedangkan menurut kami (mazhab Syafi’i), niat seperti itu hanya mencukupi untuk malam pertama saja”. (Hasyiah Qalyubi ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin, Juz. 2, hal: 66.).

Niat satu kali pada malam pertama bulan ramadhan untuk satu bulan dengan mengikuti mazhab maliki dapat sah dengan syarat:

Pertama Puasanya bersambung, apabila puasanya terputus di tengah-tengah bulan, misalnya entah karena haid, bepergian, atau sakit, maka harus mengulang lagi niat puasa untuk hari-hari setelahnya. Kedua Niat taqlid pada Mazhab Maliki. Jika tidak diniati taqlid pada Mazhab Maliki, maka akan menjadi ibadah fasidah. (Hasyiyah Ibn Abidin Juz 2, hal:380).

Perlu diketahui, secara umum kebolehan taqlid pada Imam Malik, di sini harus satu paket, artinya andaikan kita taqlid dalam hal niat puasa, maka juga harus beserta ketentuan-ketentuan puasa yang ada dalam mazhab Maliki (satu qadhiyyah), seperti menjaga hal-hal yang membatalkan puasa menurut Mazhab Maliki. Hal ini sangat perlu diketahui oleh para pelaku taqlid agar mereka tidak jatuh dalam kubangan talfiq (mencampuradukan mazhab) yang dilarang, sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab Tanwirul Qulub,

Karya Syekh Amin Al-Kurdiy, bagi orang yang bertaqlid pada Mahzhab Maliki dalam niat puasa, pada hari-hari dia lupa niat puasa di malam hari, saat menjalankan puasa di siang harinya dia dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa menurut Mazhab Maliki, walaupun perkara-perkara tersebut tidak membatalkan puasa menurut Mazhab Syafi’i, seperti: pingsan saat terbit fajar pada hari puasa, menurut mazhab Maliki membatalkan puasa. (Mukhtasar Khalil 130/2). Kedua mengeluarkan madzi dalam keadaan terjaga, dan terdapat kenikmatan saat mengeluarkannya, walaupun itu berasal dari melihat sesuatu-misalnya- juga membatalkan puasa menurut mazhab Maliki. (Mukhtasar Khalil 131/2). Ketiga memasukkan sesuatu ke dalam mata. Sebab, menurut Mazhab Maliki, mata termasuk dalam kategori rongga yang terbuka. (Mukhtasar Khalil, 133/2).

kesimpulan dari uraian diatas adalah: andaikan orang yang berniat puasa sebulan penuh dengan bertaqlid pada Imam Malik di permulaan bulan ramadlan. Lalu, pada suatu malam dia lupa untuk melakukan niat puasa, kemudian pada siang harinya dia memasukkan sesuatu lewat mata atau mengeluarkan madzi dalam keadaan terjaga dan ada unsur kenikmatan saat mengeluarkannya maka puasanya tetap batal.

Wallahua’lam bis showwab.

0 comments on “Taqlid Pada Mazhab Maliki Dalam Niat Puasa Ramadhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *