Tuesday, 16 July, 2024

Tag: kiai hasyim


Oleh W Eka Wahyudi* Alaykum bil Jama’ah, begitulah pitutur Nabi Muhammad dalam satu kesempatan saat ditanya mengenai kelompok yang selamat, jika perpecahan telah merejalela maka keselamatan terdapat pada golongan pengikut Kanjeng Rasul dan para sahabat. Dalam sejarahnya, statement Rasul ini Read more…